معرفی انواع مقالات و مدارک علمی-پژوهشی

 • مقالات پژوهشی Research report چیست: گزارش حاصل از این مقاله به طور مستقیم برگرفته از یافته های تحقیق است که به همین دلیل به آن گزارش تحقیق نیز گفته می شود.

 • مقالات تحقیقی Research articles چیست: در این نوع از مقالات پژوهشگر بر اساس یافته های پژوهش های پیشین دیگر محققان اقدام به بررسی نظریه های قبل گرفته و آنها را بسط و گسترش داده و با شواهد جدید استحکام بخشیده و یا نقد و بررسی می نماید.

 • مقالات مروری Review articlesچیست: در این نوع از پژوهش نویسنده به ردیابی و ارزیابی انتقادی نوشته های منتشر شده پرداخته و با یکپارچه سازی آنها سیر پیشرفت پژوهش های جاری در مورد یک مسئله به خصوص را بررسی می کند

 • گزارش موارد جدید Report new cases چیست: این مورد بیشتر در حوزه پزشکی مطرح بوده به ارائه گزارش ها در موارد نادر و تازه مربوط می شود.

 • گزارش کوتاه یا چکیده نامه ها Abstract چیست: در این نوع از انتشار مطالب به منظور ارائه تعداد بیشتری از پژوهش های انجام شده ناشر تنها اقدام به انتشار گزارش کوتاهی از پژوهش به منظور معرفی آن می نماید.

 • مقالات گردآوری Collecting article چیست: در این نوع از مقالات نویسنده بدون ارائه نظر جدیدی و یا تحلیل و نقد و بررسی تنها اقدام به گردآوری نتایج تحقیقات دیگر محققان در رابطه با موضوع خاصی می نماید.

 • مقالات کنفرانسی Conference abstracts چیست: این نوع از مقالات پیش از انتشار در مجلات و ژورنال ها به صورت ارائه و پوستر در کنفرانس ها ارائه شده و بهترین نمونه های آنها در گزارش کنفرانس ها به چاپ می رسد.

 • مقالات ژورنالی Journal articles چیست: این نوع از مقالات دارای اعتبار بالایی بوده و پس از نگارش توسط پژوهشگر با بررسی و تائید سایر کارشناسان در مجلات معتبر علمی به چاپ می رسد.

 • مقالات دسترسی بسته Packet access articles چیست: چاپ اینگونه مقالات برای نویسندگان هزینه ای نداشته ولی خوانندگان برای دسترسی به آنها باید هزینه دریافت را پرداخت کرده تا بتوانند یک نسخه از نتایج پژوهش را داشته باشند.

 • مقالات دسترسی باز Open access articles چیست: این نوع از مقالات برای کاربران رایگان بوده و به صورت نامحدود می توانند به مقالات و پژوهش های علمی دسترسی داشته باشند.

 • مقالات دایره المعارف Encyclopedia چیست: این نوع از مقالات معمولا کوتاه بوده و به شکل مختصر اقدام به ارائه اطلاعات در مورد یک موضوع خاص می نمایند.

 • بخش هایی از کتاب Book chapters چیست: در این نوع از مقالات به طور معمول بخش هایی از کتاب های علمی را که به طور مشخص در مورد یک موضوع خاص بحث شده است را به شکل مقالات علمی منتشر می نمایند.

 • پروانه های ثبت اختراع Patent reports چیست: این نوع از منابع علمی در جهان دنیا دارای ارزش علمی بسیار بالایی بوده و در سطح دنیا با نام پتنت ها شناخته می شود. پروانه های ثبت اختراع از لحاظ مالکیت اطلاعات موجود در آنها بسیار حائز اهمیت هستند و دسترسی به آنها برای همه افراد امکان پذیر نیست.

 • گزارش پژوهش Research report چیست : هدف این نوع منبع اطلاعاتی ارائه روند انجام یک پژوهش و چگونگی انجام آن بوده که یک نوع منبع اطلاعاتی مهم برای سایر پژوهشگران به منظور در جریان قرار گرفتن پژوهش های در حال انجام است.

 • گایدلاین ها Practice guidelines چیست: این نوع منبع اطلاعاتی اقدام به ارائه اطلاعات علمی در حوزه پزشکی بر اساس شواعد عینی نموده و بهترین روش انجام درمان و آزمایش های علمی را به منظور استفاده سایر پژوهشگران منتشر می کند.

 • پروتکل ها Protocols چیست: پروتکل ها مجموعه از قوانین و اصول پژوهشی هستند که در سطح دنیا ثابت بوده و تمامی افراد ملزم به اجرای آنها هستند. این نوع از منابع اطلاعاتی از این نظر حائز اهمیت هستند که به عنوان یک زبان مشترک علمی در سطح دنیا پذیرفته شده اند. دسترسی به پروتکل های علمی از طریق وب سایت های متنوع امکان پذیر است.

پایگاه اطلاعاتی و اپلیکیشن پزشکی کاکرین

معرفی پایگاه اطلاعاتی کاکرین cochranelibrary پایگاه اطلاعاتی کاکرین مجموعه ای از پایگاه ها است ...

وب سایت پروتکل علمی آی او

  معرفی پروتکل علمی protocols.io پروتکل ها آن دسته از اسناد علمی هستند که پیشینه علمی، من ...

تهیه پروتکل های علمی- آنلاین لایبرری وایلی

پروتکل چیست؟ پروتکل های علمی نوعی از اطلاعات هستند که اغلب به حوزه ی پزشکی، سلامت، زیست شناسی و ...

معرفی پایگاه اشپرینگر نیچر پروتکل

پروتکل چیست؟ به مجموعه ای از قوانین و دستورات مشخص که در سطح جهان یکسان بوده و برای تمامی افراد ...

ارائه پروتکل های زیست پزشکی در اشپرینگ پروتکل

پروتکل چیست؟ به مجموعه ای از قوانین و دستورات مشخص که در سطح جهان یکسان بوده و برای تمامی افراد ... • استاندارد  standard چیست : استاندارد به معنای یک محتوای ثابت برای انجام یک عملیات تکراری و صحیح است. از استانداردها در انجام فعالیت های فنی و مهندسی به منظور انجام صحیح آن و دستیابی به بهترین نتیجه استفاده می شود.

 • دستورنامه ها Instructions چیست: دستورالعمل استفاده از تجهیزات علمی و برنامه های آنها به منظور آموزش افراد مبتدی را دستورنامه می گویند.

 • گزارش امکان سنجی Feasibility report چیست: این نوع از گزارش اقدام به ارائه اطلاعات و بررسی در مورد یک موضوع پژوهش و بررسی امکان انجام آن پژوهش با توجه به شرایط و مسائل پیش روی آن می نماید.

 • گزارش توصیه ای Recommended report چیست : در این نوع گزارش روش های انجام پژوهش و گردآوری اطلاعات در مورد یک موضوع پژوهشی را بررسی کرده و بهترین نوع آن را با توجه به شرایط تعیین می نماید.

 • گزارش ارزیابی Evaluation reportچیست: در این نوع از گزارش های علمی به بررسی یک موضوع پژوهشی پرداخته و میزان ارزش آن موضوع را به منظور انجام فعالیت تحقیقی بررسی می کند.

 • گزارشات تحقیق های اولیه Preliminary research reportsچیست: نتایج ارائه شده از طریق این گزارش ها در واقع داده های بکر و دست اول هستند که از طریق مشاهده و یا آزمایش به دست آمده اند.

 • طرح های تجاری Business plane چیست: این نوع از اطلاعات بسیار به طرح های پژوهش و تحقیق مشابه هستند ولی در نهایت دارای یک نوع تفاوت هستند. طرح های تجاری با هدف شروع یک کسب و کار و یا توسعه آن ارائه شده و نتایج حاصل از آن در بازار کار قابل استفاده خواهد بود

 • نقد و بررسی کتب Book reviews چیست: در نوشته های نقد و بررسی کتب علمی همواره نکات مهم و علمی از سوی نویسندگان مطرح می شود که در زمینه پژوهش های علمی قابل توجه هستند.

 • مکاتبات علمی Correspondence چیست: به جریان اطلاعات علمی به منظور اطلاع دادن در مورد یک پژوهش بین محققان و پژوهشگران مکاتبات علمی گفته می شود که عمدتا حاوی اطلاعات علمی مهم و بروزی هستند.

 • مقالات داده Data articles چیست: مقالات داده به دسته ای از مقالات گفته می شود که حاوی داده های پژوهشی خام و تحلیل نشده بوده و به منظور افزایش سطح شفافیت و اعتبار علمی مقالات تولید می شوند.

 • بحث های علمی Discussion چیست: در وب سایت هایی که منابع علمی توسط محققان و پژوهشگران مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار می گیرند همواره اطلاعات علمی بروز و جدیدی میان پژوهشگران به بحث گذاشته می شود که می تواند یک منبع خوب برای دیگر محققان باشد.

 • سرمقاله ها Editorials چیست: سرمقاله ها عمدتا دارای چکیده ای از مهمترین اتفاقات علمی و یافته های پژوهشگران در هر حوزه علمی هستند که می توانند منبع مناسبی برای آگاهی سریع از یافته های علمی باشند.

 • خبرهای علمی Scientific news چیست: یک نمونه از منابع علمی به منظور آگاهی یافتن از نتایج پژوهش ها در سطح دنیا بهره گیری از خبرهای علمی است.

 • مقالات ویدئوییVideo articles چیست: ارائه یک فعالیت علمی را به صورت فایل ویدئویی در وب سایت های علمی مقاله ویدئویی می گویند.

 • اسناد سیاسی policy document چیست: این اسناد جزئیاتی از قراردادها و تهعدات دولت ها در جریان روابط سیاسی خود با دیگر نهادها و کشورها هستند.از این اسناد به عنوان راهنماهای برنامههای توسعه ای، سیاسی و اقتصادی استفاده می شود.

 • انتشارات اتاق فکر think tank publications چیست: اتاق فکر به مجموعه ای از متخصصان در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، علمی،فناوری و سیاسی گفته می شود که با همفکری در زمینه های مختلف اقدام به ارائه ایده های جدید و راه حل برای مشکلات نموده و معمولا دارای متون علمی و تخصصی ناب در زمنیه های گوناگون هستند.

 • مقالات پیش از انتشار working papers چیست: اینگونه مقالات به طور معمول شامل متون علمی مانند گزارش ها،بررسی ها،نتایج آزمایش ها و … می شوند که پیش از انتشار توسط مجلات علمی توسط نویسنده منتشر شده و دارای اطلاعات علمی و تخصصی نابی هستند.

 • مجموعه داده ها Data set‎ چیست: این نوع ازاطلاعات مجموعه داده های واحدی هستند که به منظور سنجش اطلاعات منتشر شده مورد استفاده قرار میگیرند. داده ها معمولا ویژگی ها و خصوصیات یک مجموعه اطلاعاتی را ارائه می دهند.

 • خلاصه ویدئوی video abstract چیست: خلاصه های ویدئویی به فایل های ویدئویی آموزشی گفته می شود که همراه با مقالات الکترونیکی به منظور آموزش بهتر و کاملتر منتشر شده و در دسترس کاربران قرار می گیرد.
کتابخانه دیجیتال یابش

معرفی کتابخانه دیجیتال یابش lib.yabeshکتابخانه دیجیتال یابش یک پایگاه اطلاعات علمی برای نوآو ...

فروش اکانت پایگاه ها و اپلیکیشن های پزشکی

بانک های اطلاعاتی پزشکی برای رفع نیاز پزشکان، دانشجویان پزشکی، اعضای هیئت علمی، کادر درمان بسیار ...

فروش اکانت بانک های اطلاعاتی علمی – پژوهشی

بانک های اطلاعاتی  علمی برای رفع نیاز پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و متخصصان بسیار ضرور ...

خرید اشتراک مجلات خارجی (حرفه ای و علمی-پژوهشی)

"یابش" با توجه به اهمیت  مجلات حرفه ای Professional magazine که به انتشار مطالب فناورانه، کاربرد ...